Zajímavosti Vatikánu

Náměstí svatého Petra

Svatopetrské náměstí patří k jedněm z nejkrásnějších na světě. Vytvořil jej architekt Bernini v letech 1656 – 1667 pod dohledem papeže Alexandra VII.

Náměstí má oválný půdorys a je orámováno kolonádou jehož ramena představují otevřenou náruč, která vítá věřící. Kolonáda je tvořena 284 dórskými sloupy z travertinu ve 4 řadách a 88 pilířů. Balustráda kolonády je ozdobena 140 sochami světců z let 1662 – 1703, které vytvořili Berniniho žáci.

Náměstí svatého Petra

Uprostřed náměstí je umístěn 25,5 metrů vysoký obelisk z 13 stolení př. n. l., který byl do Říma dopraven z Egypta v 1. století a postaven v cirku císaře Nera. Na současné místo jej nechal přemístit papež Sixtus V. v roce 1585.

Dále jsou na náměstí dvě kašny, které byly vytvořeny Berninim v roce 1675 a Modernou v roce 1614. Na stranách schodiště, které vede do Baziliky sv. Petra jsou sochy sv. Petra a sv. Pavla, které vítají věřící. Kapacita náměstí je až 400 000 věřících.

Vatikánský palác

Vatikánský palác neboli Apoštolský palác je oficiálním sídlem papeže. Je to v podstatě komplex budov, který kromě ubytování papeže, zahrnuje také kanceláře římsko-katolické církve a dalších vybraných členů papežské domácnosti. Dále obsahuje také Vatikánskou knihovnu, Vatikánská muzea, několik kaplí a také např. Rafaelovy síně.

Vatikánský palác

Komplex byl postaven mezi 12. – 19. stoletím s tím, že oficiálním sídlem se stal v roce 1871. Před tímto rokem sídlili papežové v Kvirinálském paláci, který v roce 1871 stal sídlem králů a později v roce 1946 se stal sídlem prezidenta republiky.

 

Historie Vatikánského paláce

Oblast kolem původní Baziliky svatého Petra vznikala již v půlce 9. století. Tehdy rozhodl papež Lev IV., že pro zajištění ochrany baziliky a hrobu svatého Petra bude vystavěno opevnění – Leonské hradby. Následně až ke konci 13. a na začátku 14. století zde začaly stavět první stavby.

Tato výstavba byla pozastavena během vyhnanství papežů v Avignonu /1378 – 1417/. Dále pokračoval až papež Sixtus IV., který si zde nechal koncem 15. století vystavět palác, včetně Sixtinské kaple, která byla pojmenována právě po něm. Další papežové, kteří přicházeli, komplex postupně rozšiřovali až do dnešní podoby.

Praktické informace:

Webové stránky: www.vaticanstate.va/IT/Monumenti/Palazzi_Vaticani.htm

Otevírací doba:

Vatikánská muzea jsou otevřena od pondělí do soboty: od 9:00 do 16:00 (pokladna zavírá v 16:00, muzea v 18:00) a každou poslední neděli v měsíci od 9:00 do 12:30. Zavřeno: 1. a 6. ledna, 11.února, 19.března, velikonoční neděle a pondělí, 1.května, 29.června (svatého Petra a Pavla), 14. a 15. srpna, 1.listopadu, 8., 25. a 26. prosince.

Vstupné:

plné vstupné 16 €; snížené 8 € (děti ve věku od 6 do 18 let, studenti do 26 let – po předložení mezinárodního studentského průkazu, pro studenty VŠ ve věku od 19 do 26 let – po předložení potvrzení na hlavičkovém papíře s razítkem univerzity podpisem děkana fakulty nebo rektora univerzity; zdarma (děti do 6 let, poslední neděli v měsíci, 27. září – Světový den cestovního ruchu). Uvedené ceny platí pro individuální návštěvu bez průvodce a do všech Vatikánských muzeí. Je nutná rezervace vstupenky. Vstupenka je platná i do Vatikánského historického muzea v Lateránském paláci – musíte však muzeum navštívit do 5 dnů od označení vstupenky ve Vatikánských muzeích.

Informace platné k roku 2014.

Bazilika svatého Petra

Bazilika svatého Petra stojí na místě, kde byl ukřižován a následně pohřben apoštol Petr. Bazilika je dílem mnoha známých architektů, kteří ji různě upravovali až do současné podoby. Patřili k nim např. Bramante, Carlo Moderno, Bernini a mnoho dalších.

Podle legendy zde byl v 1. století našeho letopočtu Nerův cirkus, kde byl apoštol Petr umučen. Jeho hrob následně začali navštěvovat poutníci, z tohoto důvodu zde císař Konstantin nechal v roce 324 postavit baziliku. Ta byla následně papežem Silvestrem I v roce 329 vysvěcena.

Bazilika sv. Petra

Výstavba baziliky tak jak ji známe dnes, byla započata papežem Juliem II. v roce 1505 a vše bylo dokončeno v roce 1629. Stavba probíhala podle návrhu architekta Donato Bramanteho. Bazilika měla mít tvar řeckého kříže s ústřední kopulí a čtyřmi menšími nad postranními kaplemi. Stavba pokračovala až do smrti papeže Julia II. Nový papež Lev X. postrádal finance na pokračování stavby a tak ji začal financovat z prodeje odpustků, což se mnoha lidem nelíbilo. V roce 1514 zemřel architekt Bramante, což zastavilo práci na bazilice. Nicméně papež pověřil stavbou další architekty, kteří se snažili do roku 1520 pokračovat v práci.

Bohužel v tomto období nedošlo k velkému pokroku. Jejich následovník architek Antonio de Sangallo mladší vytvořil v letech 1520 – 1546 nový projekt, který však také nebyl realizován. Další výstavbu provázely další kratší či delší prodlevy ve výstavbě, které byly způsobeny různými důvody. Až v roce 1629 ji stavitel Gian Lorenzo Bernini úspěšně dokončil. 18. listopadu 1629 byla bazilika vysvěcena papežem Urbanem VIII.

Poslední etapa pokračovala až do roku 1666, kdy se dokončila kolonáda, která byla dílem Berniniho, stejně jako baldachýn z roku 1633, který je nad hrobem svatého Petra.

Rozměry Baziliky svatého Petra

Do roku 1990, kdy byla vysvěcena Bazilika Panny Marie Vítězné na Pobřeží slonoviny papežem Janem Pavlem II., byla Bazilika největší na světě. Bazilika svatého Petra pojme až 60 000 lidí a zaujímá plochu 15 160 m2. Její délka činí 211,5 m. Kopule váží 14 000 tun, vnější výška je 133,30 m, vnější průměr 58,9 m a vnitřní průměr 41,5 m.

Interiéry Baziliky svatého Petra

Podle nepsaného pravidla musí být všichni návštěvníci při vstupu do chrámu svatého Petra oblečeni tak, že musí mít zakrytá kolena a ramena. Interiér kostela je především barokní na němž se významně podílel Bernini. V první boční kapli vpravo hned u vstupu se nachází Michelangelova Pieta, kterou vytvořil umělec ve věku pouhých 24 let. Od roku 1972 je sousoší umístěno za neprůstřelným sklem, aby se zabránilo vandalismu. Jedná se o jediné dílo, které je podepsáno samotným umělcem. Podpis je vidět na šerpě, kterou má Panna Marie přes hruď.

Interiér Baziliky sv. Petra

Při průchodu lodí chrámu se můžete podívat na bronzové desky, které jsou na podlaze a které označují délky jiných významných křesťanských chrámů při měření od nejzazšího konce apsidy. Ve výklencích pod kaplemi jsou obrovské sochy světců, které odpovídají křesťanským relikviím, které jsou uloženy v kaplích. Patří sem: rouška svaté Veroniky, kterou si Kristus otřel obličej při své cestě s křížem a na níž je otisk jeho tváře, kopí svatého Longina, kterým byl probodnut jeho bok a malá část Kristova kříže.

Nad hrobem svatého Petra je papežský oltář, nad nímž se tyčí nádherný barokní baldachýn, nesený čtyřmi krásnými sloupy. Celé dílo měří 26 metrů a je z pozlaceného bronzu. Zajímavostí pro Vás bude sedm proměn ženského obličeje na patách jeho čtyř sloupů, poslední obličej je nahrazen usměvavou dětskou tvářičkou. Dle pověsti měl tento proces zrození Bernini vytvořit kvůli neteři svého patrona, papeže Urbana VIII, která v době dokončování porodila dítě.

Interiér Baziliky sv. Petra

Napravo od baldachýnu uvidíte sochu svatého Petra, která je z černého bronzu. Patří k nejvíce uctívaným v bazilice, čemuž odpovídá i její pravá noha, která je již dost ohlazená doteky a polibky poutníků.

Vchod u postranní lodi chrámu vede do chrámové pokladnice, kde jsou uloženy spolu s několika novějšími cennostmi, artefakty z dřívějšího kostela. Uvidíte zde spirálovitý sloup, nástěnný svatostánek od Donatella, bohatě zdobené církevní roucho, které mělo patřit Karlu Velikému, ornát a tiáru pro bronzovou sochu svatého Petra v bazilice a masivní bronzový náhrobek Sixta IV. .

Z centrální lodi od nosných pilířů vedou schody do podzemních prostor, kde jsou v kryptě pohřbeni papežové, kardinálové a další osobnosti. Vchodem na severním nádvoří mezi kostelem a papežským palácem při cestě ven z krypty můžete také vystát frontu na výtah, kterým se dostanete na střechu a kopuli. Pokud nechcete, stát frontu je možné si to vyjít také po úzkém točitém schodišti.

Nabídku zájezdů do Říma s návštěvou Vatikánu najdete na našich webových stránkách – www.ceskykompas.cz .

Praktické informace:

Adresa:Piazza San Pietro
Otevírací doba:Bazilika je otevřena každý den od 7:00 do 19:00 (duben až září) a od 7:00 do 18:00 (od října do března). Kopule je otevřena od 8:00 do 18:00 (duben až září) a od 8:00 do 17:00 (od října do března). Krypta je otevřena od 7:00 do 18:00 (duben až září) a od 7:00 do 17:00 (říjen – březen). Muzeum je otevřena od 8:00 do 19:00 (duben až září) a od 8:00 do 18:15 (od října do března).
Vstupné: Vstup do baziliky a krypty je zdarma, muzeum v zákristii a kopule je zpoplatněna. Muzeum: plné vstupné 6 €,  snížené 4 €. Kopule: výtahem 7 € a pěšky 5 €.
Webové stránky:www.vaticanstate.va, www.vatican.va/various/basiliche/san_pietro/index_it.htm

 

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *