papežská tiára Archív

Papežská Tiára

22.6.2015

Papežská tiára (čelenka) je tvořena třemi korunami, které symbolizující trojí moc papeže: Otec králů, Správce světa a zástupce Krista) od 18. století, je touto tiárou korunována každého 29. června bronzová socha svatého Petra. Používání Tiáry k rituálním slavnostním obřadům,