23.3.2015
Kategorie: Historie, Zajímavosti

Poklady Vatikánu

pic5_1776942i

Michelangelův Poslední soud visí na stěně Sixtínské kaple. Fresku namaloval mezi roky 1536 a 1541, líčí druhý příchod Krista. Kristus, ústřední postava, zobrazen mezi lidskými dušemi, které se mění dle svého osudu.

entombment

Caravaggiův Pohřeb Krista namalovaný mezi roky 1603 a 1604, byl původně vyroben pro Santa Mariu ve Vallicelle, ale nyní je umístěn ve vatikánském muzeu. Na malbě, Kristovo tělo drží sv Nikodém, který je otočen tváří k divákovi a svatému Janu Evangelistovi. Za nimi je Kristova matka Marie po boku s Máří Magdalénou, která si utírá slzy bílým kapesníkem, poslední je Marie Kleofášová která zvedá své ruce k nebi.

da_vinci_jerome_wilderness

O obrazu svatého Jeronýma v divočině od Leonarda da Vinci je velmi málo informací.Nejstarší zmínka o této malbě se objevila na počátku 19. století v závěti švýcarského malíře Angelica Kauffmanna, který připisoval tento obrázek da Vincimu. Malba byla vytvořena kolem roku 1480 a zobrazuje svatého Jeronýma během jeho útěku do Sírie, kde žil jako poustevník.

MadonnaDiFoligno

O obraz Madonna Foligno byl požádán v roce 1511 slavný malíř Raphael  Sigismondem de ‘Conti s určením pro hlavní oltář kostela Santa Maria v Aracoeli v Římě. Na obraze klečí humanista Sigismondo de ‘Conti na pravé straně, zatímco svatý Jerom, který je oblečený jako kardinál ho představuje Panně Marii. Na levé straně je svatý Jan Křtitel a svatý František.

emperornerosbathtubroundroomvaticanmuseumsrome

Kulatá vana, kterou vlastnil římský císař Nero, zachráněná z trosek jeho extravagantního paláce Golden Palace. Nyní je umístěna ve Vatikánu.

Michelangelo's_Pieta_5450_cropncleaned_edit

Pieta od Michelangela je umístěna v bazilice svatého Petra ve Vatikánu. Byla původně určena pro francouzského kardinála Jean de Bilhères, jako jeho pohřební monument. Následně byl v 18. století přesunut do baziliky. Představuje tělo Ježíše na klíně své matky Marie po ukřižování.

Restorations_01

Athénská škola je jedna z nejslavnějších fresek renesančního umělce Raphaela. Byl namalován mezi lety 1509 a 1511 jako součást Raphaelovi zakázky na vyzdobení Stanze di Raffaello v papežském paláci ve Vatikánu. Představuje skupinu nejslavnějších antických filozofů, včetně Platóna, který stojí v centru města a bodá vzhůru prstem, Aristoteles je hned vedle a Pythagoras v popředí.

Polittico_stefaneschi,_verso

Jedná se o přední stranu triptychu Giotto Stefaneschiho, kterou nechal zhotovit kardinál Giacomo Gaetani Stefaneschi jako oltářní obraz pro jeden z oltářů ve staré bazilice svatého Petra. Ukazuje svatého Petra na trůnu olemovaného světci s kardinálem Stefaneschi po jeho pravici.

child_1776965i

Madonna a dítě se svatými, také známá jako Decemviri oltář, namaloval mezi lety 1495 a 1496 Pietro Perugino.

raphael_12_transfiguration

Raphaelova  Přeměna Páně je poslední obraz tohoto umělce před jeho smrtí v roce 1520. Dílo bylo představeno v roce 1515 kardinálem Giuliem de ‘Medici, který se chtěl stát papežem Klementem VII. Tento obraz zachycuje Proměnu Krista, a ukazuje ho mezi proroky Mojžíšem a Eliášem se skupinou apoštolů v popředí.

 

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *