vatikánské baziliky a kostely

8 hlavních římských bazilik a kostelů

Řím je domovem centra římského katolicismu, Vatikánu. Přestože Vatikán je dnes samostatnou a nezávislou zemí, Řím je stále populární díky mnoha kostelům rozmístěných po celém městě. Kostely byly postaveny před stovkami let a i přesto jsou stále velmi dobře zachovány.

V článku se podíváme na 8 kostelů, které možná znáte a o některých jste možná ani neslyšeli.

Sixtinská kaple

Patří k nejslavnějším kostelům v Římě. Vysoce zdobná a propracovaná kaple se nachází přímo ve Vatikánu.

Dříve na místě dnes známé Sixtinské kaple stále kaple známá pod jménem Capella Maggiore, což znamená “hlavní kaple”. Z kaple Capella Maggiore se však časem stala zřícenina s křivými zdmi a dírami, proto bylo rozhodnuto o jejím zbourání.

Následně papež Sixtus IV zadal vytvoření Sixtinské kaple, která měla původní kapli nahradit. Stavba probíhala mezi lety 1473 – 1481 a na jejím návrhu a výzdobě se podíleli nejlepší římští umělci.

Mezi ně patří např. Pietro Perugino, Sandra Botticelli a Domenico Ghirlanda. Slavný sochař a malíř Michelangelo se pak postaral o fresku zdobící celý strop příběhem Stvoření a oltářní zeď s motivem Posledního soudu. Tyto fresky patří k jeho největším úspěchům.

sixtinská kaple vatikán

Fresky zdobící Sixtinskou kapli můžeme rozdělit do tří období – období před Mojžíšem a Desaterem, období mezi Mojžíšem a Kristem a nakonec období, které následovalo.

První mše se v kapli konala 9. srpna 1493 na počest svátku Nanebevzetí. Právě tento obřad zasvětil kapli Panně Marii.

Původní strop Sixtinské kaple byl azurý se zlatými hvězdami. V roce 1509 se však papež Julius II. rozhodl strop přemalovat a práci zadal znovu Michelangelovi. Původně měl být strop zdoben pouze 12 figurkami ale nakonec se honosí více než 300 sty figurek.

Papežská kaple

Sixtinská kapla byla využíváno i jako místo pro konkláve kardinálů z celého světa v okamžiku, kdy měl být vybrán nový papež.

V současnosti v kapli stále probíhají různé slavnostní ceremonie a hostí důležité události. Kaple má i svůj stálý pěvecký sbor, který nacvičuje skladby upravené speciálně pro Sixtinskou kapli.

Sixtinská kaple – praktické informace

 • Adresa: 00120 Vatican City, Vatikán
 • Otevírací doba: 9 – 16 hodin kromě neděle, kdy je zavřeno
 • Vstupné: základní okruh bez průvodce 17 euro

Podrobné informace k dalším okruhům a cenám najdete zde.

Bazilika sv. Petra

Papežská bazilika svatého Petra ve Vatikánu je v italštině nazývána Basilica Papale di San Pietro. Bazilika je pozdně renesanční kostel, který patří k prvním ze sedmi poutních kostelů v Římě.

bazilika sv. petra vatikán

Cirkus Nero

V prvním století našeho letopočtu stál na místě baziliky cirkus císaře Nera a hřbitov. Podle nejstarších historických pramenů byl právě v cirkusu zabit svatý Petr a jeho ostatky byly pohřbeny na hřbitově u cirkusu. Vzhledem k tomu, že jde o jednu z nejdůležitějších osobností římskokatolické církve místo s jeho ostatky i v období po jeho smrti navštěvovalo velké množství lidí.

V roce 324 to přimělo císaře Konstantina, aby nad hrobkou sv. Petra nechal postavit velkou baziliku. Svatyně svatého Petra je dodnes jedním z nejvíce důležitých míst pro církev.

Původní bazilika svatého Petra

Po jedenácti stoletích byl původní kostel sv. Petra ve velmi špatném stavu a zanedbaný. I přes několik pokusů o jeho obnovu se nepovedlo vše dovézt k zdárnému cíli.

V roce 1506 se tak rozhodlo, že starou baziliku již není možné zachránit. Původní stavba byla zbořena aby uvolnila místo pro novou baziliku svatého Petra.

Stavba nové baziliky začala hned v roce 1506 dle vzoru navrženého Donatem Bramantem. Bramante však za svého života stihl postavit pouze 4 centrální sloupy a oblouky katedrály.

historie bazilika sv.petra

Prací se ujmul Raphael, který však přidal do plánů své vlastní představy. Dalším v pořadí byl Antonio del Sangallo, který se chtěl řídit Raphaelovým designem, což znamenalo některé části kostela rozebrat a přestavět.

Michelangelo

Poté přišel Michelangelo, který kostel opět změnil do původního designu navrženého Bramantem. Dalšího rozšiřování baziliky se ujal Carlo Maderno, který ji učinil rozložitější s větším vnitřním prostorem než bylo v původním plánu.

Stavba byla dokončena v roce 1626 o bohatou vnitřní výzdobu se postaral Gian Lorenzo Bernini.

Interiér baziliky svatého Petra

Naproti bronzové bráně můžete vidět pozůstatek mozaiky z 13. století la Navi Celli of Giotte. Na přední čelní straně je umístěno 5 bronzových dveří. Levé dveře, nazávané dveře smrti jsou vyzdobeny obrazem Krista, svatého Petra a papeže Jana XXIII. Dveře vyrobil Giacomo Manzů a slouží jako výstupní dveře pro pohřební průvody.

Pravé dveře, zvané svaté se tradičně používají pouze při velkých oslavách. Naposledy byly otevřeny v roce 2005 u příležitosti úmrtí papeže Jana Pavla II.

U vchodu baziliky najdete na každé straně dva koše zdobené cherubíny. Tyto nádoby jsou naplněny svěcenou vodou. Na pravé straně pak narazíte na sochu La Pieta, která představuje Marii objímající umírajícího Ježíše Krista. Sochu vytvořil Michelangelo.

Uprostřed střední části baziliky je na podlaze velká bronzová medaile, která symbolizuje velikost jiných katolických kostelů. Tímto způsobem si můžete udělat obrázek o tom, jak velká Bazilika sv. Petra je.

Na křižovatce příčné chrámové lodi je skvělé místo pro pohled na interiér s baldachýnem. Obrovský baldachýn skrývá papežský oltář a posvátné relikvie sv. Petra.

oltář bazilika sv. petra

Toto  místo se také označuje jako místo odpočinku sv. Petra. Baldachýn Berniniho baldachýn slouží i k vyplnění svislého prostoru pod velkou kupolí od Michelangela.

V pravé části baldachýnu je umístěno schodiště, které vede do krypty pod kostelem, kde je místo odpočinku většiny papežů. V současné době jde o 148 papežů.

Velkou kopuli drží 4 obrovské sloupy s bronzovými sochami světců. Ti kdo baziliku navštěvují jako jedno z poutních míst křesťanství mají ve zvyku líbat nohy apoštola Petra.

Bernini

Bernini navrhl v apsidě nad hlavním oltářem nádherný pozlacený trůn z bronzu – Cattedra di San Pietro. Nohy trůnu jsou zdobeny jemně zdobenými kousky slonoviny.

Na levé straně příčné chrámové lodi se nachází hrobka Alexandra VII. V horizontální části kostela, kde se protíná chrámová loď s baldachýnem je nad dveřmi vidět kostra držící přesýpací hodiny. Jde o poslední dílo Berniniho, který se snažil vyjádřit nevyhnutelnost smrti.

Zajímavosti

Bazilika obsahuje 395 obrazů, 44 oltářů, 135 mozaik a její zdobený povrch má rozlohu 15 x 160 metrů čtverečních.

Bazilika sv. Petra – praktické informace

Adresa: Piazza San Pietro, 00120 Città del Vaticano, Vatikán

Návštěvní doba:

 • každý den od 7:00 do 19:00 od dubna do září
 • každý den od 7:00 – 18:00 v ostatní měsíce

Vstupné: zdarma, s případným průvodcem od 19,5 Euro – viz. zde

930x180.jpg

Bazilika sv. Jana v Lateráně

Ze čtyř papežských bazilik v Římě je bazilika sv. Jana v Lateráně tou nejstarší. Bývá také považováno za hlavní baziliku a jeden ze sedmi poutních kostelů.

bazilika sv.jana v lateránu

Mezi další tři papežské baziliky patří bazilika panny Marie Sněžné, svatého Pavla za hradbami a bazilika sv. Petra.

Nápis

Na přední straně baziliky je nápis “Christo Salvatori”, který představuje oddanost církve Kristu Spasiteli. Při pohledu vzhůru pak uvidíte sedmimetrovou sochu Ježíše a po jeho stranách jsou další svatí.

Konstantin Veliký

Římský císař Konstantin Veliký daroval palác Monte Ceilo papeži Melchiadesovi. Jméno lateránské baziliky bylo odvozeno od patricijské rodiny Lateránů, která palác dříve vlastnila. Až do patnáctého století zde oficiálně pobýval papež.

V roce 324 byla bazilika vysvěcena nástupcem papeže Melchiadese, papežem Sylvestrem I., který ji zasvětil Kristu Spasiteli.

Bazilika si samozřejmě prošla i celou řadou katastrof a pohromami. Nejničivější byl požár v roce 1308, který kostel těžce poškodil. Papež se poté odstěhoval do baziliky sv. Petra ale sv. Jan Laterán zůstal i nadále hlavním sídlem církve.

Rekonstrukce baziliky sv. Jana v Lateráně

Rekonstrukcí baziliky se věnovala celá řada papežů, kteří pověřovali vhodné mistry a postupně baziliku obnovovali. Návrh nové fasády byl pak dokončen v roce 1735 Alessandrem Galilejem.

Hlavní dveře baziliky jsou z bronzu a původně pochází z budovy římského senátu, který byl umístěn na římském fóru. V kostele je umístěno 12 obrazů a sochy, které představují apoštoly a žáky. Sochy vytvořil Bernini a fresky jsou od Michelangela.

st.john lateran bazilika

V souladu s nimi je papežský oltář, který stojí v bazilice, součástí dřevěného oltáře, na kterém slavil mši první papež sv. Petr. Mše na tomto oltáři může vést pouze papež.

Za bazilikou je křtitelnice ve tvaru osmiúhelníku. Je navržena tak, aby se člověk mohl kompletně ponořit do vody. Kaple byla postavena v roce 432.

Svaté schody

Naproti baziliky jsou schody zvané Scala Sancta – svaté schody. Podle legendy jde o schody, po kterých Ježíš během svého soudu vyšel do kanceláře Pontia Piláta.

svaté schody

Schody sem údajně nechala přenést sv. Helena matka Konstantina Velikého. Po schodech se dostanete do Sancta Sanctorum, což je osobní kaple papežů z počátků církve v Lateránském paláci. Kaple je známá jako kaple sv. Vavřince.

Bazilika sv. Jana v Lateráně – praktické informace

AdresaPiazza di S. Giovanni in Laterano, 4, 00184 Roma RM, Itálie

Návštěvní doba:

 • každý den od 7:00 do 18:30

Vstupné: zdarma, další informace zde

Bazilika svatého Klementa

Bazilika sv. Klementa je je tvořena vrstvou kostelů jejichž ruiny pocházejí až z 12. století. Bazilika byla postavena kardinálem, knězem San Clemente Anastasiem a byla zasvěcena papeži Klementovi I.

Z archeologického hlediska je i přes proběhlé renovace velká část baziliky původní včetně stále viditelných románských fresek.

bazilika sv. klementa

Pod hlavním oltářem baziliky leží relikvie Svatého Klementa – Titus Flavius Clemens. Šlo o římského biskupa, který byl jedním z prvních, který přijal katolickou víru. Patří k prvním otcům církve.

V dobách, kdy bylo křesťanství považováno za zakázanou sektu a křesťané byly pronásledováni, bylo místo využíváno jako útočiště pro uprchlíky. Samotná bazilika byla na místě tohoto úkrytu postavena až ve 4. století.

V roce 1084 po drancování Nory byla větší část baziliky zničena. K obnově došlo až v 8. a 9. století na popud papeže Paschala II, kdy byl ozdoben i freskami. Složitá mozaiková výzdoba apsidy baziliky přitahuje i dnes umělce z celého světa.

Bazilika sv. Klementa se skládá z dolního a horního kostela. Nejnižší část je nejstarší, pak následuje druhá úroveň a nejvyšší část baziliky je nejnovější.

Bazilika sv. Klementa – praktické informace

AdresaVia Labicana, 95, 00184 Roma RM, Itálie

Návštěvní doba:

 • pondělí až sobota od 8:00 do 18:30

Vstupné: 10 Euro, děti pod 18 let a senioři nad 65 let – 5 Euro

Další informace zde a zde

Fríský kostel

Také nazývaný kostel Ss. Michele e Magno byl postaven v roce 1141. Nachází se na Janiculu, jednom z římských kopců. Kostel a kopec přiléhají k náměstí sv. Petra.

Všechny budovy na úpatí kopce byly v 16. století zbořeny aby uvolnily prostor pro náměstí sv. Petra. Fríský kostel byl však díky své poloze zachován a je stále ve vlastnictví Vatikánu.

Na místě, kde nyní kostel stojí ležela před 12 sty lety fríská kolonie. Právě podle ní byl kostel pojmenován. V roce 845 byla tato oblast napadena Saracény.

Obyvatelé oblasti se samozřejmě bránili, ovšem i tak se Saracénům podařilo drancovat v okolí.  Aby se situace neopakovala byla oblast kolem kolonie obklopena ochrannou zdí. Její zbytky je možné najít ještě dnes.

friský kostel vatikán

Trosky

Z původního kostela bohužel během těchto válek nezůstalo v podstatě nic. Prvním patronem Fríského kostela se stal archanděl Michael. Druhým pak sv. Magnus, biskup ze 3. století, který byl následně kanonizován.

V roce 1114 byl postaven na původním místě nový kostel. Šlo o velkou a zdobnou budovu v románském stylu se sloupy a věží s hodinami. Z tohoto kostela nyní zůstává již pouze zvonice. Zbytek budovy prošel úpravami v průběhu 18. a 19. století.

Bohuslužby se zde konají v neděli od 10:30 hodin v nizozemštině. Pokud vás zajímá více o vztahu mezi Holanďany a tímto kostelem doporučujeme přijít už před mší, kdy se tento příběh vypráví.

Fríský kostel – praktické informace

Adresa: Borgo Santo Spirito 41, Roma 00193, Itálie

Návštěvní doba:

 • úterý a pátek od 15:00 do 18:00
 • středa a sobota od 10:00 – 13:00
 • neděle od 10:00

Vstupné: neuvádí se

Další informace zde

Bazilika Panny Marie Sněžné

V italštině také známá jako Bazilika Papale di Santa Maria Maggiore je největší římskokatolický kostel v Římě. Panně Marii je zasvěceno mnoho jiných kostelů, ale pouze bazilika sv. Marie Sněžné si toto jméno díky své velikosti a vznešenosti zaslouží nejvíce.

bazilika sv.Marie Sněžné

Bazilika Panny Marie Sněžné je jednou ze čtyř římských bazilik

Označení bazilika je pocta, která může být udělena pouze prostřednictvím apoštolského grantu nebo tak byla označována již od nepaměti. V současné době v Římě najdete pouze 4 baziliky – sv. Jana Laterána, sv. Petra, sv. Pavla mimo hrady a sv. Panny Marie Sněžné.

Vlastník je svatý stolec

Přestože se bazilika sv. Marie Sněžné nachází mimo území Vatikánu na náměstí Piazza del Esquillino jejím vlastníkem je Vatikán. Ve skutečnosti baziliku nehlídá italská policie ale policejní složka Vatikánu.

Během let si bazilika dokázala podržet svůj původní podobu, ke které se časem přidávaly pouze různá vylepšení. Mozaiky malované v roce 431 jsou stále původní.

hrobka panna marie sněžná řím

Na základě nápisu nalezeném na triumfálním oblouku byla bazilika založena v roce 431 na popud papeže Sixtuse III. Vznikla jako památka na Efezský koncil, který prohlásil Pannu Marii za Matku Boží.

Stropy zdobené freskami

Stropy baziliky jsou zdobeny freskami, které navrhl Giuliano da Sangall a pochází z 16. století. Na triumfálním oblouku je mozaika, která zobrazuje Ježíšovo narození, zvěstování Panny Marie andělem Gabrielem, vraždění novorozenců na příkaz krále Heroda a povolání apoštolů. Zcela vlevo u dveří pak najdete – Porta Santa – Svaté dveře, které se otevírají pouze během Svatého roku.

Zajímavosti

 • Bazilika byla místem svatby holandské princezny Irene s Charlesem Hugem z Bourbon-Parma, která se konala 24. dubna 1964
 • Zvonice sahá až do výšky 75 metrů a je tak nejvyšší v Římě.

Bazilika sv. Panny Marie Sněžné – praktické informace

Adresa: Piazza di S. Maria Maggiore, 00100 Roma RM, Itálie

Návštěvní doba:

 • každý den od 07:00 do 18:00

Vstupné: zdarma

Další informace zde

930x180.jpg

Kostel svatého Juliana z Flemingu

Stejně jako je v Římě francouzská kostel Trinita dei Monti nebo nizozemský Friský kostel má i Belgie svůj vlastní národní kostel sv. Jualina z Flemingu. V italštině je nazýván kostel San Giuliano dei Fiamminghi.

Kostel sv. Juliána v Římě byl založen Flandry, kteří během 11. století konvertovali ke křesťanství. Dříve než se z něj stal kostel, sloužil i jako hospic. Mezi roky 1624 až 1790 se zvyšoval počet poutníků, pro které se hospic stal útočištěm. Šlo zejména o vlámské křižáky, krajany ale také poutníky z Artois, Namuru, Hainutu či Cambrai.

kostel sv. juliana řím

Počátkem 15. století byla vedle hospice vystavěna nemocniční kaple, která získala své jméno po svatém Juliánovi. Kaple byla dále rozšiřována až do podoby kostela sv. Juliana z Flemingu v 17. století.

Stejně jako v jiných kostelech i zde najdete umělecká díla pocházející z 18. století. Na stropě najdete vyobrazenou oblast Flander a měst Bruggy, Gentu, Ypresu a Schillderingu. Nástropní malbu vytvořil v roce 1717 angličan Villiam Kent.

Kostel sv. Juliana z Flemingu – praktické informace

AdresaVia del Sudario, 40, 00186 Roma RM, Itálie

Návštěvní doba:

 • každou neděli od 10:30 hodin
 • ostatní dny dle domluvy na sekretariátu kostela

Vstupné: neuvedeno

Další informace zde

Kostel Santa Maria dell ‘Anima

Jde o německý kostel založený v roce 1350 manželi Johnem Peterem a Kateřinou z Dordrechtu. Santa Maria dell Anime v té době ještě nebyla kostelem, ale pouze soukromým hospicem pro německé poutníky v Římě.

21. května 1406 papež Innocent VII vydal pro hospic ochranný dopis. Což jej přivedlo pod papežský patronát. Papež obdivoval zařízení hospicu a péči, kterou nabízel německým poutníkům. Požádal také hospic aby svou péči rozšířila i na péči o chudé, které by v případě potřeby ošetřili.

kostel sv. marie anima

V roce 1444 pak hospic mohl po schválení papežem Eugeniem IV. nabídnout svým pacientům i obřad pro zemřelé. V letech mezi 1499 – 1952 byla postavena nová Anima Santa Maria dell.

Během francouzské revoluce byl kostel vypleněn a také používán francouzy jako úkryt. To trvalo až do roku 1859, dokud nebyla obnovena jeho sláva.

Dnes kostel poznáte podle zvonice. Nad hlavním vchodem je socha Marie s Ježíšem. V kostele je osm kaplí, z nichž každá má svůj vlastní název. Jedna z nich je nazývána Fuggerova kaple a je místem posledního odpočinku Jakoba Fuggera a dvou Markusů Fuggerů.

Nad oltářem je nádherná freska Svaté rodiny vytvořená v letech 1521 – 1522 Giulo Romanem. Freska kromě Panny Marie, Josefa a Ježíše zobrazuje i sv. Jakuba a Marka. Tito svatí byli také patroni Fuggerů, kteří jsou zde pohřbeni.

Kostel Santa Maria dell ‘Anima – praktické informace

AdresaVia di Santa Maria dell’Anima, 64, 00186 Roma RM, Itálie

Návštěvní doba:

 • pondělí až sobota v 18:00 hodin
 • neděle v 10:00 hodin

Vstupné: neuvedeno

Další informace zde

Naplánujte si výlet do Říma a Vatikánu.

930x180.jpg

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *